Ưu điểm của công nghệ cảm biến dòng khí và kiểm soát chất lượng

24

25

MAF chip của chúng tôi chủ yếu để chọn MEMS mircro-chip

Cấu trúc chính của sản phẩm :

Phim nóng MEMS đơn vị cảm biến vi chip
cảm biến nhiệt độ
Mạch điện tử

24

So sánh sóng đầu ra MAF với OE

25

So sánh thời gian phản hồi MAF với OE

Chia thành 19 chúng tôi kiểm tra tín hiệu đầu ra của MAF để làm cho mỗi phần có độ chính xác trong 2%.

Phân phối nhiệt làm việc của MEMS Chip trong môi trường vệ tinh & động

24

Sự phân bố nhiệt mà không có điều kiện dòng khí

25

Sự phân bố nhiệt với các điều kiện dòng khí

Chọn MEMS mircro-chip, với các mạch kỹ thuật số máy tính điều khiển tín hiệu chính xác, là giải pháp hiệu quả nhất để đảm bảo trạng thái tốt nhất của tỷ lệ nhiên liệu.


Thời gian đăng: Jan-05-2021