Sản xuất

Sản xuất

7

Sản phẩm đã qua gấp đôi các bài kiểm tra 100%: Kiểm tra 100% sau khi bán thành phẩm được niêm phong + Kiểm tra 100% thành phẩm trước khi xuất kho. Đảm bảo kiểm soát hiệu quả chất lượng sản phẩm trước khi mỗi sản phẩm xuất xưởng.

12 dây chuyền sản xuất tự động.

Sản xuất kỹ thuật số ERP MES hệ thống kiểm soát quản lý.

5.5 khả năng sản xuất cảm biến triệu chiếc / năm.

Triển khai thực hiện IATF16949 hệ thống quản lý chất lượng.

Trên công trường 6S Hệ thống quản lý tinh gọn.

Hệ thống kiểm tra và phân biệt máy tính tự động.

9

9

10

8

11

10